Tin tức - sự kiện

THÔNG BÁO VỀ VIỆC SỬ DỤNG SỐ ĐIỆN THOẠI TỔNG ĐÀI CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH - THƯƠNG MẠI TÂY NINH

 

* SỐ ĐIỆN THOẠI TỔNG ĐÀI : 0888001857

 

1) Chủ tịch Hội đồng quản trị: Bấm số máy lẻ 101

2) Tổng Giám đốc: Bấm số máy lẻ 102

3) Phó Tổng Giám đốc: Bấm số máy lẻ 103

4) Trường Ban kiểm soát: Bấm số máy lẻ 104

5) Trợ lý tài chính: Bấm số máy lẻ 105

6) Kế toán trưởng: Bấm số máy lẻ 106

7) Phó Kế toán trưởng: Bấm số máy lẻ 107

8) Giám đốc Tổ chức - Hành chính: Bấm số máy lẻ 108

9) Phó Giám đốc Tổ chức - Hành chính: Bấm số máy lẻ 109

10) Giám đốc Kinh doanh: Bấm số máy lẻ 110

11) Phó Giám đốc kinh doanh: Bấm số máy lẻ 111

12) Giám đốc Trung tâm Dịch vụ - Du lịch núi Bà Đen: Bấm số máy lẻ 112

13) Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ - Du lịch núi Bà Đen: 113

14) Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ - Du lịch núi Bà Đen: 114

15) Nhân viên Chăm sóc khách hàng: Bấm số máy lẻ 121

16) Nhân viên bán hàng: Bấm số máy lẻ 116, 117, 118, 119, 120

 

Các Tin Tức Khác