Giới thiệu

Lịch sử hình thành

Công ty Du lịch Tây Ninh được thành lập theo Quyết định số : 178/QĐ-UB, ngày 28/12/1982 của Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh; Quyết định số : 329/QĐ-CT, ngày 13/4/2005 về việc triển khai cổ phần hóa Công ty Du lịch Tây Ninh và Quyết định số : 259/QĐ-UBND, ngày 17/3/2006 về việc phê duyệt phương án và chuyển Công ty Du lịch Tây Ninh thành Công ty cổ phần Du lịch - Thương mại Tây Ninh. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần, Mã số doanh nghiệp: 3900244068, đăng ký lần đầu: ngày 05/02/2007, đăng ký thay đổi lần 11: ngày 27/06/2018 do Phòng đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh cấp. 

 

Thực hiện chủ trương cổ phần hóa các Doanh nghiệp nhà nước:

- Năm 2001 tách bộ phận Cáp treo để thành lập Công ty cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh.

- Năm 2003 tách bộ phận Khách sạn Hòa Bình và Trung tâm hướng dẫn du lịch để thành lập Công ty cổ phần Khách sạn - Lữ hành Tây Ninh nay là Công ty Khách sạn Hòa Bình.

- Năm 2009, sáp nhập Trung tâm Dịch vụ - Du lịch và Trung tâm Hướng dẫn Du lịch để thành lập Công ty cổ phần Lữ hành Tây Ninh.

 

Các sự kiện khác:

- Tháng 09/2009 và tháng 01/2011 bàn giao quyền quản lý và khai thác Khu Di tích Lịch sử - Văn hóa Núi Bà cho Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch tỉnh theo quyết định số 1532/QĐ – UBND ngày 30/07/2009 của UBND tỉnh Tây Ninh.

- Theo quyết định số 151/2005/QĐ – TTgngày 20/06/2005, ngày 11/05/2012 UBND Tỉnh đã chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn Nhà nước tại Công ty về Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC);

Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2012 và hết nhiệm kỳ 2007 – 2011 tổ chức ngày 14/09/2012 đã bầu lại Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2012 – 2016. Hội đồng Quản trị bầu ông Lê Văn Liêm giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị chuyên trách và bổ nhiệm ông Lê Hữu Phước giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty.

- Thực hiện Công văn số 4854/VPCP – ĐMDN ngày 17.06/2013 của Văn phòng Chính phủ, ngày 16/08/2013 Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn Nhà nước tại Công ty về UBND tỉnh Tây Ninh.

- Công ty cổ phần Cáp treo Núi Bà đã đầu tư Cáp treo công nghệ Châu Âu đưa vào phục vụ Hội xuân Núi Bà năm 2013 ngày 09/02/2013 tức ngày 29/12 âm lịch và tổ chức khánh thành vào ngày 05/03/2013 tức ngày 24/01 âm lịch.

Công ty cổ phần Khách sạn Hòa Bình đã đưa vào sử dụng và khai thác kinh doanh Trung tâm Hội nghị, Nhà hàng tiệc cưới và các khối phòng ngủ... năm 2014 thực hiện Nghị quyết Đại Hội đồng Cổ đông thường niên Công ty đã tiến hành các thủ tục giảm tỷ lệ vốn góp tại Công ty cổ phần Khách sạn Hòa Bình từ 51% còn 20,4% vốn điều lệ.

- Thực hiện Quyết định số 80/QĐ – UBND tỉnh Tây Ninh ngày 13/01/2015, Công ty cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh tiếp nhận bàn giao việc ủy quyền thu phí tham quan di tích, lịch sử và công tác kinh doanh hoạt động dịch vụ, du lịch; tham gia đấu thầu Bãi giữ xe các loại tại Khu Di tích Lịch sử Văn hóa – Danh thắng và Du lịch núi Bà Đen.