Tin tức - sự kiện

Ngày 30/06/2018: Báo cáo kết quả Giao dịch cổ phiếu của Ông Phạm Văn Hải

Quý cổ đông vui lòng xem thông tin đính kèm dưới đây:

- Kế quả giao dịch cổ phiếu của Ông Phạm Văn Hải 

 

Các Tin Tức Khác