Tin tức - sự kiện

Ngày 25/04/2017: HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 VÀ TỔNG KẾT NHIỆM KỲ 2012-2016

Vào lúc 8 giờ 00 phút ngày 25 tháng 4 năm 2017 tại Hội trường Công ty Cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh đã tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 và tổng kết nhiệm kỳ 2012 - 2016 của Công ty Cổ phần Du lịch - Thương mại Tây Ninh

Các Tin Tức Khác