Tin tức - sự kiện

Ngày 15/03/2018: Thông báo tìm kiếm nhà đầu tư mua thỏa thuận cổ phần Công ty Cổ phần Du lịch - Thương mại Tây Ninh thuộc sở hữu UBND tỉnh Tây Ninh

 

THÔNG BÁO

Về việc tìm kiếm nhà đầu tư mua thỏa thuận cổ phần thuộc sở hữu UBND tỉnh Tây Ninh tại Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh.

 

           Căn cứ Quyết định số 680/QĐ-UBND ngày 13/3/2018 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc phê duyệt phương án thoái vốn nhà nước tại Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh

 

           Căn cứ Quyết định số 681/QĐ-UBND ngày 13/3/2018 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc thành lập Ban tổ chức bán thỏa thuận cổ phần thuộc sở hữu UBND tỉnh tại Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh.

 

           Căn cứ Quyết định số 49/QĐ-BTC ngày 14/3/2018 về việc Ban hành quy chế bán thỏa thuận cổ phần thuộc sở hữu UBND tỉnh Tây Ninh tại  Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh của Ban tổ chức bán thỏa thuận.

 

            Ban tổ chức bán thỏa thuận trân trọng kính mời các nhà đầu tư tham gia mua cổ phần thuộc sở hữu của UBND tỉnh Tây Ninh tại Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh, cụ thể như sau:

            1. Tên cổ phiếu chào bán: cổ phiếu CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH – THƯƠNG MẠI TÂY NINH

            2. Ngành nghề kinh doanh chính: Kinh doanh các dịch vụ du lịch

            3. Vốn điều lệ: 45.702.100.000 đồng, tương đương 4.570.210 cổ phần

            4. Thông tin về cổ phiếu bán thỏa thuận:

                - Sàn niêm yết: HNX

                - Mã chứng khoán: TTT

                - Số lượng cổ phần chào bán: 3.694.230 cổ phần, chiếm 80,83 % vốn điều lệ

                - Loại cổ phần chào bán: cổ phần phổ thông

                - Giá khởi điểm chào bán: 62.210 đồng/cổ phần

                - Số lượng cổ phần nhà đầu tư đăng ký mua: tối thiểu 738.846 cổ phần, tối đa 3.694.230 cổ phần

             5. Hình thức chào bán: chào bán thỏa thuận

             6. Điều kiện tham gia của nhà đầu tư: Là tổ chức đáp ứng đủ điều kiện theo quy định tại Quy chế bán thỏa thuận do Ban tổ chức bán thỏa thuận ban hành.

             7. Thời gian và địa điểm đăng ký:

                - Thời gian: từ 8h00 ngày 15/3/2018 đến 16h30 ngày 23/3/2018

                - Địa điểm đăng ký:

                 Sở tài chính tỉnh Tây Ninh

                Trụ sở: số 439 Đường 30/4, Phường 1, TP. Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh

             8. Số tiền đặt cọc: nhà đầu tư khi tham gia mua thỏa thuận phải đặt cọc với số tiền bằng 35% tổng giá trị cổ phần nhà đầu tư dự kiến mua tính trên giá khởi điểm chào bán.

             9. Hồ sơ đăng ký:

                 - Giấy tờ nộp cọc

                 - Bản sao có công chứng Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

                 - Đơn đăng ký mua thỏa thuận

                 - Hồ sơ năng lực để xét duyệt nhà đầu tư theo quy định tại Quy chế bán thỏa thuận.

                 - Văn bản cam kết theo quy định của nhà đầu tư

                 - Các giấy tờ quy định khác

         * Các thông tin về việc chào bán NĐT vui lòng xem ở file đính kèm:

               

                 + Quy chế bán thỏa thuận:

                 + Các văn bản pháp lý:

 

          * Thông tin khác về chào bán, Các báo cáo tài chính, thông tin doanh nghiệp, NĐT vui lòng tham khảo website của doanh nghiệp (www.tanitour.com.vn) hoặc liên hệ trực tiếp với Ban tổ chức.

          Ban tổ chức thông báo.

 

Các Tin Tức Khác