Tin tức - sự kiện

Ngày 05/07/2017: Công .bố thông tin bất thường khác

Công ty Cổ phần Du lịch - Thương mại Tây Ninh thông báo kể từ ngày 30/6/2017, Công ty đã thực hiện thoái vốn toàn bộ số cổ phần đã đầu tư vào 2 công ty liên kết là Công ty Cổ phần Khách sạn Hòa Bình Tây Ninh và Công ty Cổ phần Gạch Ngói Tây Ninh

 

* Quý Cổ đông và nhà đầu tư vui lòng xem nội dung thông báo dưới đây:

- CBTT bất thường số 208/DLTM, ngày 05/07/2017

Các Tin Tức Khác