Tin tức - sự kiện

ĐOÀN GIÁM SÁT CỦA HĐND TỈNH LÀM VIỆC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH - THƯƠNG MẠI TÂY NINH

 

      Sáng 8 giờ, ngày 09/5/2017 Đoàn giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh do Trưởng đoàn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh Ông  Nguyễn Thành Tâm dẫn đầu đã làm việc với Công ty Cổ phần Du lịch - Thương mại Tây Ninh về  "Việc triển khai thực hiện Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Tây Ninh đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030"

 

Trưởng đoàn giám sát Nguyễn Thành Tâm phát biểu tại buổi làm việc

    Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch - Thương mại Tây Ninh báo cáo kết quả triển khai thực hiện Quy hoạch tổng thể phát triển Du lịch tỉnh Tây Ninh đến năm 2020 và định hướng năm 2030

Tổng Giám đốc Trần Anh Minh phát biểu tại buổi làm việc

Ông Lê Hữu Phước - Chủ tịch HĐQT chuyên trách phát biểu tại buổi làm việc

Các Tin Tức Khác