Giới thiệu

Lĩnh vực hoạt động

1) Đại lý du lịch

Chi tiết: Dịch vụ du lịch, tổ chức thực hiện các tour lữ hành quốc tế và nội địa; 

2) Bán buôn thực phẩm

3) Dịch vụ lưu trú ngắn ngày

4) Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào

5) Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)

6) Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động

7) Cung cấp dịch vụ ăn uống, theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới ...)

8) Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khoẻ tương tự (trừ hoạt động thể thao)

9) Bán buôn đồ uống

10) Đại lý, môi giới, đấu giá

11) Đại lý: Bán vé máy bay, dịch vụ thông tin.

12) Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê

13) Bán buôn tổng hợp

14) Vận tải hành khách đường bộ khác

15) Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch

16) Bán lẻ hàng hoá khác mới trong các cửa hàng, chuyên doanh

17) Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống

18) Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan

19) Quảng cáo